Sunekos 200

Det går under injeksjons behandling / oppstramming rundt øyne